Daniel

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2021/22

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2021/22 Rady Rodziców obu placówek przedszkolnych zdecydowały, że w bieżącym roku szkolnym ubezpieczenie NNW naszych dzieci kontynuowane będzie w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Ubezpieczenie obejmować będzie okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko proszeni są o dokonanie […]

Ważne informacje i rozpoczęcie roku szkolnego – Zielony Rynek

Szanowni rodzice! W związku ze zmianą ajenta żywieniowego wszyscy rodzice proszeni są o kontakt 1 września z ajentem w celu pobrania aplikacji do  obsługi żywienia (opłaty, zgłaszanie nieobecności dziecka). Ajent dostępny będzie na stołówce szkolnej. Ze względów niezależnych od placówki remont dachu w przedszkolu przedłuża się, w związku z czym prace kontynuowane będą jeszcze przez […]

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola nr 5 w Grodzisku Maz. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ZARZĄDZENIE NR _38

Dzieci na kwarantannie

W związku z zachorowaniem pracownika przedszkola na covid  dzieci, które miały kontakt z pracownikiem zostają objęte kwarantanną w następujących dniach: do 6 marca grupa VI Pszczółki, do 7 marca grupa V Żabki, do 7 marca grupa VII Biedronki, od 4 do 8 marca grupa VI Bratki. Dzieci, które nie zostały objęte kwarantanną (nie miały kontaktu […]

Zawieszenie zajęć

W związku z objęciem dzieci i pracowników kwarantanną funkcjonowanie grupy I MYSZKI zawieszone jest w dniach 26 i 27 listopada.

Czasowa zmiana w żywieniu dzieci

W związku z objęciem pracowników kuchni kwarantanną od 12 listopada do końca kwarantanny  (prawdopodobnie do 26 listopada) żywienia dla dzieci przygotowywać będzie Zielona Restauracja z Grodziska Maz. (organizacja i ilość posiłków będzie wyglądać jak dotychczas – restauracja posiadająca doświadczenie w żywieniu dzieci w placówkach oświatowych)

Dzieci i nauczyciele na kwarantannie

W związku z objęciem dzieci i pracowników kwarantanną grupa BIEDRONKI zawieszona jest od 3 do 6 listopada. Zajęcia wznowione zostaną w poniedziałek 9 listopada (dla dzieci, które zakończą już kwarantannę).

Rozpoczęcie roku szkolnego dla grup „0”

Rozpoczęcie roku szkolnego dla grup „0” (gr. V; gr. VI „Pszczółki”; gr. VII „Biedronki”; gr. VIIII, odbędzie się we wtorek 1 września o godzinie 11.30. Osoby dorosłe proszone są o zakrycie nosa i ust maseczkami.