Plan adaptacji do zmian klimatu dla gminy Grodzisk Mazowiecki

W związku z przystąpieniem do wykonania dokumentu pn. Plan adaptacji do zmian klimatu dla gminy Grodzisk Mazowiecki prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która umożliwi rozpoznanie opinii mieszkańców gminy, związanych ze zmianami klimatu.

Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na skutki zmian klimatycznych, m.in. porywistego wiatru, ulew, podtopień czy szczególnie niebezpiecznych dla osób starszych – fal upałów. Będzie on zbiorem rozwiązań dla ustalonych wspólnie z mieszkańcami problemów i potrzeb. Kierunki działań, które zostaną ujęte w ramach przygotowywanego opracowania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i polepszenie komfortu życia wszystkich mieszkańców Grodziska Mazowieckiego.

Ankietę można wypełnić do 30 kwietnia 2024 roku – link poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KbIf2iwTguvfTHx9v1J7o3mrl1kEZVqt3uUvuOwU7B656Q/viewform