PRZEDSZKOLE, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2024/2025

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola prowadzona będzie drogą elektroniczną. W dniach od 23 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r.

W tym czasie rodzice będą mogli online wypełnić elektroniczny wniosek, który następnie trzeba wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w placówce „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 16 lutego do 23 lutego br. mogą złożyć do dyrektora Przedszkola deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. 

UWAGA:  Brak deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września roku 2024/2025.

Co złożyć w sekretariacie Przedszkola  ? (dokumenty składamy we wskazanym Przedszkolu)

  1. Wydrukowany wypełniony elektronicznie wniosek podpisany przez oboje rodziców (dostępny od 23.02.2024 r.)
  2. Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez obojga rodziców (klauzula )
  3. Oświadczenie będące załącznikiem do wniosku elektronicznego wygenerowane z systemu podpisane przez obojga rodziców
  4. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka – dotyczy tylko rodzica samotnie wychowującego dziecko
  5. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów (czyli dokumenty potwierdzające zaznaczoną odpowiedz TAK w kryteriach naboru w elektronicznym wniosku rekrutacyjnym).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w godzinach pracy placówki.