Zebrania informacyjne z rodzicami

Zebrania informacyjne dla dzieci przyjętych do Przedszkola nr 5/Zielony Rynek na nowy rok szkolny odbędą się w środę 26 sierpnia w godzinach:

– Grupa I godz. 16.00
– Grupa II (tylko nowe dzieci z tych grup) godz. 17.00
– Grupa V (tylko nowe dzieci z tych grup) godz. 17.00

Na zebraniach obowiązują Państwa maseczki. Zebranie podzielone zostało na dwie tury, aby ograniczyć liczbę osób przebywających o danym czasie na terenie przedszkola.

Dla grup „0” zebrań nie będzie, ponieważ nauczycielki spotkają się z rodzicami na krótkie zebranie organizacyjne w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj 1 września. We wszystkich grupach wiekowych odbędą się zebrania w drugim tygodniu września (jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).

Poniżej do pobrania wyprawka dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Wzorem ubiegłych lat zakupujecie Państwo tylko artykuły osobiste i higieniczne, natomiast plastyczne, manipulacyjne i biurowe zakupione zostaną dla wszystkich dzieci ze składek, które wpłacicie Państwo na początku roku szkolnego.