Ważne informacje i rozpoczęcie roku szkolnego – Zielony Rynek

Szanowni rodzice!

W związku ze zmianą ajenta żywieniowego wszyscy rodzice proszeni są o kontakt 1 września z ajentem w celu pobrania aplikacji do  obsługi żywienia (opłaty, zgłaszanie nieobecności dziecka). Ajent dostępny będzie na stołówce szkolnej.

Ze względów niezależnych od placówki remont dachu w przedszkolu przedłuża się, w związku z czym prace kontynuowane będą jeszcze przez 2-3 tygodnie września. Teren na którym odbywać się będą prace będzie zabezpieczony, niemniej wiąże się to z pewnymi utrudnieniami, za które przepraszamy.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla grup „0” (Jeżyki” i „Żabki”) odbędzie się 1 września o godz. 11.00. Pozostałe grupy przychodzą do przedszkola „normalnie”, czyli proszę przyprowadzić dzieci do godz. 8.45.

Rok szkolny rozpoczynamy nadal w reżimie sanitarnym. Grupy przebywające na terenie szkoły („Motylki”, „Sówki”, „Jeżyki”, „Żabki”) pierwszego września będą mogły wejść na teren szkoły (rodzic osobiście wprowadza i odbiera dziecko), od 2 września wzorem poprzedniego roku dzieci należy przekazać p. woźnym w szatni. Chęć odbioru dziecka należy zgłaszać domofonem (do czasu zakończenia remontu domofon „Jeżyków” i „Żabek” będzie niedostępny, w związku z czym zgłoszenie odbioru dzieci z tych grup będzie się odbywała w szatni – bezpośrednio u p. woźnych).

Rodzice nowych dzieci 3 i 4 letnich, przebywających na terenie przedszkola będą mogli do piątku wejść do szatni i osobiście przekazać dziecko wychowawczyni pod warunkiem, że w szatni jest max. 3 rodziców. Obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczki. Od poniedziałku wszystkie dzieci przekazywane są w drzwiach wejściowych pomocom nauczycielek i woźnym.

Życzymy naszym dzieciom i Wam Rodzice dobrego i bogatego we wspólne wydarzenia roku. My postaramy się, aby ten czas był dla dzieci twórczy i niezapomniany.