Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2021/22

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2021/22

Rady Rodziców obu placówek przedszkolnych zdecydowały, że w bieżącym roku szkolnym ubezpieczenie NNW naszych dzieci kontynuowane będzie w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Ubezpieczenie obejmować będzie okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko proszeni są o dokonanie tego do 29 października – do tego czasu aktywny będzie link do ubezpieczenia. Osoba kontaktowa:  Monika Mariat, tel. 515-325-350 e-mail: mariat.monika@aviva.com.pl

Link do ubezpieczenia