Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

Dzieci z grupy Niezapominajek już rozpoznają i czytają globalnie samogłoski oraz wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Dzisiaj utrwalaliśmy wprowadzone pierwsze sylaby otwarte: PO PU PÓ PE PI PY.