Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I od 1 września 2022r. w SP nr 4