Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Rekrutacja na wolne miejsca będzie prowadzona drogą elektroniczną.

W dniach od 8 do 12 sierpnia 2022 roku rodzice będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji wniosku na stronie https://przedszkola-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl/ (dotyczy oddziałów przedszkolnych)

lub na stronie https://sp-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl/ (dotyczy klas pierwszych szkół podstawowych).

Zapisywany w systemie elektroniczny wniosek trzeba wydrukować i wraz z wymaganymi oświadczeniami dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji do dnia 12 sierpnia do godz. 14.00.

UWAGA: Dzieci 2,5 letnie mogą być przyjęte w trakcie roku szkolnego na wolne miejsce, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych nastąpi w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00.