Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli rozpoczyna się 9 sierpnia 2021 roku.

Wnioski należy składać do 13 sierpnia 2021 do godz. 14:00. Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 24 sierpnia 2021, zaś listy przyjętych i nieprzyjętych 27 sierpnia 2021 o godz. 14:00.

Rekrutacja na wolne miejsca do placówek przedszkolnych, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona drogą elektroniczną.

https://przedszkola-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl/

Przed wypełnieniem wniosku w systemie NABO: