Rekrutacja 2022/23

Rekrutacja do przedszkoli trwa od 1 marca od godz. 10.00 do 18 marca do godziny 14.00. Rodzice wypełniają wniosek w systemie elektronicznym, drukują, podpisują i wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem zapoznania z klauzulą informacyjną (tu klauzula i oświadczenie) dostarczają do placówki pierwszego wyboru.

Tu link do strony rekrutacyjnej