Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są dostarczyć do 29 kwietnia (czwartek) do godziny 14.00 Potwierdzenie woli 2021-22- przedszkole