Potwierdzanie woli

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Przypominamy, że w dniach od 23 do 25 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie należy złożyć do urny w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej. Brak potwierdzenia woli skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

Potwierdzenie woli 2022-23- przedszkole