Podział na grupy – Wólka Grodziska

Kochani Rodzice,

dziękujemy Wam za zaufanie, jakim nas obdarzyliście wybierając nasze Przedszkole i powierzając nam Dzieci.

Wrzesień zwiastuje dla wielu dzieci coś nowego. Niektóre grupy rozpoczną nowy rok szkolny ze swoimi dobrze znanymi Paniami i w gronie tych samych kolegów i koleżanek. Inne dzieci natomiast czeka sporo zmian.  Po dokonaniu naboru na rok 2021/2022 nie można zorganizować wszystkich grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo. Zmuszeni byliśmy wprowadzić pewne zmiany w składzie grup przedszkolnych. Pragniemy zapewnić o tym, że wszyscy kochamy swoja pracę i uwielbiamy Naszych Przedszkolaków. Dołożymy wszelkich starań, aby Dzieci czuły się w naszym Przedszkolu bezpieczne i szczęśliwe.

Zachęcamy rodziców do:

  1. Ścisłej współpracy z nauczycielami w grupie.
  2. Pozyskiwania rzetelnych informacji związanych z wszechstronnym rozwojem swoich dzieci.
  3. Uczestniczenia w zebraniach, a gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli także w uroczystościach przedszkolnych.
  4. Świadczenia pomocy na rzecz placówki lub grupy.
  5. Zgłaszania swoich uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania przedszkola.

Zebrania organizacyjne planowane są w dniach 13-17 września. 

Do miłego zobaczenia 1 września.

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 5 w Wólce Grodziskiej

Wyprawka – grupa 1 i grupa 3

Wyprawka – grupa 2

Wyprawka – grupa 4, 5, 6