Lodowe konstrukcje

Zadanie w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko
„Lodowe konstrukcje” w wykonaniu grupy Bratki.
Oraz…… : „Leżakowanie” na śniegu = Śniegowe Aniołki 🙂