Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Do 6 marca br. do godz. 10.00 rodzice dzieci uczęszczających…