Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

Zebranie informacyjne

dla rodziców dzieci przyjętych

na rok szkolny 2021/2022

do Przedszkola nr 5 – Wólka Grodziska,

odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca 2021 r.

o godz. 17.30 w Wólce Grodziskiej 33

 

Dla zachowania reżimu sanitarnego i ograniczenia liczby obecnych osób prosimy, aby:

  • był obecny tylko jeden rodzic,
  • dzieciom została zapewniona opieka poza przedszkolem,
  • osoby obecne na zebraniu były wyposażone w maseczki,
  • w spotkaniu uczestniczyły osoby zdrowe (bez gorączki, kataru, kaszlu, zaburzeń smaku i powonienia).