Harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli

Rekrutacja na wolne miejsca do placówek przedszkolnych prowadzona będzie drogą elektroniczną. W dniach od 12 do 31 marca 2021 roku rodzice będą mogli wypełnić elektroniczny wniosek, który następnie trzeba wydrukować, podpisać i złożyć w placówce „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji.

Uwaga: Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 4 do 11 marca br. mogą złożyć do dyrektora deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Brak deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

DEKLARACJA WOLI KONTYNUACJI Zielony Rynek

DEKLARACJA WOLI KONTYNUACJI EDUKACJI_Wólka Grodziska

Kryteria oraz harmonogram naboru w załączonych plikach:

Uchwała w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, do klas I szkół podstawowych oraz do klas wyższych niż I oddziałów sportowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli 2021-22