Harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli

Rekrutacja na wolne miejsca do placówek przedszkolnych prowadzona będzie drogą elektroniczną. W dniach od 12 do 31 marca 2021 roku rodzice będą mogli wypełnić elektroniczny wniosek, który następnie trzeba wydrukować, podpisać i złożyć w placówce „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji.

Złożenie wniosku może się odbyć w dwóch formach:

  • skan przesłany drogą elektroniczną (najbardziej preferowana). Adresy e-mail placówek oświatowych zamieszczone będą w rekrutacyjnym systemie elektronicznym (w ofercie) oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.

Lub

  • urna w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej (rodzic składa dokumenty w zamkniętej kopercie).

Uwaga: Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 4 do 11 marca br. mogą złożyć do dyrektora deklarację o kontynuacji przedszkolnego. Brak deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

Kryteria oraz harmonogram naboru w załączonych plikach:

Uchwała w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, do klas I szkół podstawowych oraz do klas wyższych niż I oddziałów sportowych