Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola nr 5 w Grodzisku Maz. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZARZĄDZENIE NR _38