Czasowa zmiana w żywieniu dzieci

W związku z objęciem pracowników kuchni kwarantanną od 12 listopada do końca kwarantanny  (prawdopodobnie do 26 listopada) żywienia dla dzieci przygotowywać będzie Zielona Restauracja z Grodziska Maz. (organizacja i ilość posiłków będzie wyglądać jak dotychczas – restauracja posiadająca doświadczenie w żywieniu dzieci w placówkach oświatowych)