Bezpieczni na drodze

W tym tygodniu Niezapominajki miały możliwość poznać nową wartość, jaką jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ, uczyły się, dlaczego trzeba być odpowiedzialnym, nie tylko za siebie, lecz także za inne osoby. To pierwszy krok do bycia samodzielnym. Samodzielność i odpowiedzialność to para, która gwarantuje bezpieczeństwo dziecka.

Dzieci:

·         ćwiczyły zachowywanie się w miejscach publicznych, jako piesi uczestnicy ruchu drogowego,

·         dowiedziały się, dlaczego nie wolno wbiegać na ulicę,

·         poznały oznaczenia, symbole związane z ruchem ulicznym, dowiedziały się, jaką funkcję pełnią znaki drogowe, sygnalizacja świetlna,

·         poszerzyły słownictwo o popularną nazwę przejścia dla pieszych („zebra”),

·         zdefiniowały zasady korzystania z placu przedszkolnego i utrwalały je podczas zabaw,

·         uświadomiły sobie, że w określonych miejscach przestrzega się pewnych zasad, które gwarantują im bezpieczeństwo, np. na ulicy, w sali przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym.