Bezpieczne zabawy z zachowaniem dystansu

Cel zajęcia – uzyskanie lub wzmocnienie wiedzy i zachowań prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19.